Vad händer med samhället om åldrandet botas?

Det finns forskare som menar att de bara är ett några år ifrån att kunna upphäva åldrandet. Om de har rätt, kommer vår förväntade livslängd snart att fullständigt skjuta i höjden, kanske förväntas vi snart leva i tusen år. Hur kommer detta påverka samhället? En vanlig oro är att jorden blir fullkomligt överbefolkad, med konflikter och stora samhällsproblem som resultat. Även om det känns intuitivt att jorden blir överbefolkad om ingen dör, så är det mycket som talar för att detta inte är särskilt troligt.

Vem kommer först att bli den tusenåriga människan? Frågan kan vara svår att ta på allvar till en början, men med tanke på teknologins utveckling inom alla andra fält, borde vi förvänta oss att framsteg också görs inom lösningen av åldrandets gåta. Aubrey de Grey är en av de forskare som arbetar med just detta, och han hävdar att den första tusenåringen i själva verket redan lever idag, och är i 60-årsåldern just nu.  Fortsätt läsa Vad händer med samhället om åldrandet botas?

Annonser