Tankar om vadslagning

Vadslagning är ett intressant fenomen som implicit ingår i vår vardag. Även explicit vadslagning kan fylla flera funktioner, och gör det också, om än oftast utanför vårt vardagliga liv. 

När de flesta hör ”betting” eller vadslagning, tänker de kanske på sport, som att tippa på vilken häst som kommer först i mål i trav eller vilket lag som vinner en fotbollsmatch. Sport lämpar sig särskilt väl för vadslagning, eftersom informationen (optimalt sett) är symmetrisk, dvs. lika för båda vadslagarna både före och efter vadslagningen. Vid asymmetrisk information hade man kunnat lura motparten för att få odds som inte återspeglar verkligheten. Oftast sker vadslagning just inom sport med bettingföretag, men bettingföretagen erbjuder också vadslagningar utanför sporten, exempelvis vädret. Man kan också tippa på politiska utgångar eller andra händelser inom nyhetsvärlden. Fortsätt läsa Tankar om vadslagning

Annonser

Testa om din moral är redo för förarlösa bilar

Jag har tidigare nämnt några av de moraliska problem som oundvikligen kommer uppstå när vi får förarlösa bilar. Nu kan du själv testa en rad moraliska dilemman likt de som de förarlösa bilarna kommer utsättas för, i något som heter Moral Machine. Fortsätt läsa Testa om din moral är redo för förarlösa bilar

Harris och AI: ett spännande möte

Vad får man om man tar en av vår tids mest briljanta tänkare, och låter honom prata om en av vår tids mest spännande och skrämmande ämnen? Man får ett TED-Talk av Sam Harris om artificiell intelligens och dess risker.

Fortsätt läsa Harris och AI: ett spännande möte

Artificiell intelligens och incitament

Om det är möjligt att utveckla robotar som är smartare än människan, kommer de rådande incitamenten leda till en sådan utveckling. Detta oavsett riskerna som robotarna kanske kommer att utgöra.

Det var tyskarna som tog idén om en monsterlik bomb från en teoretisk tanke till praktisk möjlighet. Hitler startade ett forskningsprojekt för utveckling av kärnvapen 1939, men det mynnade ut i en omprioritering 1942 då resurserna allt mer intensivt började användas på annat håll. Detta visste dock inte de allierade. Tanken på att Hitler skulle utveckla en atombomb före demokratierna var lika verklig som skrämmande. Därför gav alliansens ledande fysiker, däribland Einstein, sitt stöd åt kärnforskning skulle bedrivas också i USA för försöka komma före i utvecklingen (se här och här). Manhattanprojektet bildades. Hade de fortsatt utveckla kärnvapen om de visste att nazisterna så småningom i princip lade ner sina försök? Fortsätt läsa Artificiell intelligens och incitament