Vad händer med samhället om åldrandet botas?

Det finns forskare som menar att de bara är ett några år ifrån att kunna upphäva åldrandet. Om de har rätt, kommer vår förväntade livslängd snart att fullständigt skjuta i höjden, kanske förväntas vi snart leva i tusen år. Hur kommer detta påverka samhället? En vanlig oro är att jorden blir fullkomligt överbefolkad, med konflikter och stora samhällsproblem som resultat. Även om det känns intuitivt att jorden blir överbefolkad om ingen dör, så är det mycket som talar för att detta inte är särskilt troligt.

Vem kommer först att bli den tusenåriga människan? Frågan kan vara svår att ta på allvar till en början, men med tanke på teknologins utveckling inom alla andra fält, borde vi förvänta oss att framsteg också görs inom lösningen av åldrandets gåta. Aubrey de Grey är en av de forskare som arbetar med just detta, och han hävdar att den första tusenåringen i själva verket redan lever idag, och är i 60-årsåldern just nu. Det betyder att han tror att man ”botat” åldrandet fullständigt inom två-tre decennier. I takt med att människan åldras, fylls kroppens celler med vad som de Grey kallar ”skräp”. Proteiner som inte längre behövs bryts konstant ned, men i längden bildas avfall både inuti och utanför cellerna som leder till sjukdomar som vi förknippar med ålderdom. Samtidigt muteras kromosomer så att cancer bildas, eller så att cellerna på andra sätt helt eller delvis förlorar sin funktion. Kromosomernas ändar, telomererna, blir också kortare och kortare ju äldre vi blir, och bildar en övre gräns för hur gammal en människa kan bli. Så vad händer om vi kan förlänga telomererna? Vad händer om vi kan städa bort allt skräp i cellerna? Forskarna talar om ”reverse ageing”, lösningar på dessa nedbrytningsprocesser. Det är inte alls är science fiction, man har gjort lyckade experiment på möss.

Motstånd
Många människor ställer sig tveksamma till det positiva med att mänskligheten skulle göra sig kvitt åldrandet. Vem vill leva i tusen år? Den tid vi har räcker väl gott, och blir den inte än mer värdefull, just för att den tar slut någon gång? För egen del köper jag inte det här motståndet. Om man aldrig tänkt djupare kring åldrande kan visserligen tanken på att förlänga sin förväntade livslängd med flera sekel kännas märklig. Jag köper den tveksamma magkänslan. Men spinn vidare på saken: varför ska vi acceptera den godtyckliga gränsen kring 80 år, bara för att det ”är så”? Är inte denna acceptans bara ett uttryck för att vi vant oss vid döden som något som oundvikligen kommer som allra senast när vi passerat hundra och några? Hela samhället är uppbyggt efter vår tänkta livslängd: ett decennium i skola, kanske några år på universitet, sedan flera decenniers arbete, sedan pension, sedan dör vi. Det mesta vi gör utgår egentligen ifrån antagandet att kroppen börjar bli svag vid sextio, för att sedan långsamt dala och slutligen dö. Så är det bara, få börjar plugga och påbörja en ny karriär när de är femtio. Men varför måste det vara så? Om vi kan vara i en fyrtioårings hälsotillstånd hundra gånger längre än för närvarande, vad är det som säger att detta kommer bli en mindre lycklig tid? Kommer vi inte snarare bara kunna lära oss ännu fler fantastiska saker?

Om du inte skulle vilja ta bort åldrandet, så måste du acceptera ett av de följande två påståendenda:

  1. Det existerar en lämplig ålder för att bli dödligt sjuk
  2. Det existerar en lämplig ålder för att dö även om man är frisk

Om åldrandet inte vore något naturligt, som alltid funnits med oss och som påverkar alla val vi tar genom livets tidsbegränsade gång, så hade man kanske sett helt annorlunda på saken. Åldrandet är i själva verket det mest allvarliga vi har. Åldrandet bryter ner människor långsamt, ger oss dålig hälsa, dåligt minne, dålig syn och hörsel, det ger oss en rad hemska sjukdomar för att till sist ta livet av oss. Det tar livet av oss alla till slut, kan jag lägga till, utan undantag. Är det inte ironiskt att detta har sådan acceptans? Om människan är verkligt hängiven kampen emot hemska saker, borde åldrandet stå högst upp på listan. Vilken annan dödsorsak hade accepterats på det sätt åldrandet tas för givet, om dess diagram såg ut som det gör för åldrandet härunder?

Dödsorsaker
Vilken annan dödsorsak skulle accepteras i samhället med ett 9-1-förhållande? Källa.

Men om du är med mig, eller om vi bara antar, att man kan acceptera att åldrandet upphör, hade det inte varit en rent samhällelig omöjlighet ändå? Samhället skulle förändras i grunden, hela vår inställning till livet skulle omkullkastas. Vad händer egentligen då?

Överbefolkning?

Ingen överbefolkning kommer att inträffa om mänskligheten fortsätter föda så få barn som vi gör i västvärlden, även om ingen någonsin skulle dö.

Idag bor mer än sju miljarder människor på jorden. I utvecklingsländer växer befolkningen ganska snabbt, medan västvärldens befolkning skulle krympa om ingen invandring fanns. Ju mer väldstånd vi får, desto färre barn föder vi, till en viss gräns. De flesta uppskattningar pekar på att jordens befolkning kommer stabiliseras kring nio miljarder, och bli kvar där, eftersom utvecklingsländer just utvecklas och får högre välstånd. Dessa uppskattningar utgår dock ifrån att också livslängden stabiliseras kring dagens västerländska nivå, dvs. att folk i allmänhet inte blir ens hundra år. Så vad händer om vi gör ett tankeexperiment att åldrandet har botats, och ingen dör? Intuitionen säger att befolkningen bara kommer fortsätta öka i all oändlighet. Vad samhällskonsekvenserna blir då är svåra att sia om, men alldeles omedelbart känns det inte som ett särskilt lockande scenario. Kanske måste vi förbjuda barnafödsel rakt igenom. En intressant vetenskaplig artikel kring ämnet har dock fått mig att tänka om kring detta. Där beskrivs nämligen att om reproduktionen är så låg som den är i dagens västvärld, så kommer jordens befolkning inte alls att öka i all oändlighet, även om ingen någonsin skulle dö. Någon gång kommer befolkningsökningen ändå att avstanna. Hur kan detta komma sig? Låt oss säga att alla människor hittar varsin partner, och alla dessa par tillsammans får varsitt barn. Man får alltså ett halvt barn per person totalt. Det betyder att nästa generation kommer vara hälften så stor som denna. Om samma process fortsätter i all oändlighet, kommer generationen efter nästa i sin tur bara vara hälften av nästa generation, och generationen efter den ännu en gång hälften så stor, osv. Kakan krymper. Generationerna och de nya kullarna blir mindre, tills totalbefolkningen har konvergerat till en ändlig nivå, trots att ingen dör. För ett fint, och mycket enkelt matematiskt uttryck för detta, kolla fotnoten.* Detta är inget konstigt algebraiskt trick eller ett skumt antagande, utan bara en logisk konsekvens av en låg reproduktionsnivå. Nu är dagens reproduktionsnivå inte fullt så låg som 0,5 som i fotnotens exempel, men så länge den är under 1, så konvergerar totalbefokningen mot en ändlig nivå. Denna etta är ungefär ekvivalent till en TFR av två (total fertility rate), vilket mäter antalet barn per kvinna. Om TFR är 2, ersätter befolkningen sig själv. I kartan under är TRF högst 2 när färgen är mörkblå, vilket enligt FN:s uppskattningar kommer vara fallet i snart taget hela världen inom hundra år. Sammanfattningsvis kommer alltså ingen överbefolkning att inträffa om mänskligheten fortsätter föda så få barn som vi gör i västvärlden, även om ingen någonsin skulle dö. Nu kan man kanske diskutera hur man definierar ”överbefolkning”, men i den mening att en befolkningsexplosion skulle inträffa, kommer det inte att hända om antagandena stämmer.

Total_Fertility_Rate,_1950_-_2100,_World_Population_Prospects_2015,_United_Nations
Dokumentation och uppskattning av TFR (total fertility rates) 1950-2090. Källa.

Andra samhällskonsekvenser
Man kan dock enkelt tänka sig en rad andra negativa konsekvenser av att åldrandet skulle försvinna. Det som ligger närmast till hands är kanske att man som gamling får massa sjukdomar även om man lever vidare. Vem vill leva i tusen år om de sista 900 är under full demens? Det låter kanske inte så kul, men det känns inte orimligt att vara optimistisk på det planet och anta att om tekniken klarar av att bota åldrandet, borde man snart klara av många andra sjukdomar också, och i ett långt perspektiv kanske till och med samtliga. En intressantare utmaning tycker jag består i den demografiska revolution som kommer inträffa. I takt med tiden kommer andelen mycket gamla personer vara påtaglig, medan andelen barn kommer krympa. Hur kommer det påverka samhället? Så länge man kan vara gammal och samtidigt frisk, kommer det bli nödvändigt att slopa pensionen, som man kanske istället ersätter med flera års semester per sekel, eller liknande. Ett till intressant problem kanske infinner sig i början av forskningens genombrott, nämligen att det kommer bli ett race om att få dessa mediciner. Vad kommer rika gamlingar vara beredda att göra för att få tag på sin räddning först? Ingen vill vara den första som dör efter att medicinen mot ens död uppfunnits. Kan där uppstå konflikter? Ett sista intressant problem kan sammanfattas med följande Max Planck-citat, som också använts här.

A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die and a new generation grows up that is familiar with it.

Max Planck

Så vad händer om ingen dör? Tänk er om tusenåriga människor fanns idag – hur skulle deras värderingar passa in i dagens samhälle? Kanske inte så bra. Är det just faktumet att vi dör ut ganska snabbt som driver mänskligheten framåt, i progressiv andra? Där har du enligt mig de verkligt svåra frågorna som vi kommer behöva tampas med i framtiden. I samma anda som jag skrivit ett tidigare blogginlägg om framtida uppfinningar, tror jag detta också är något vi kommer förhålla oss drastiskt annorlunda kring tämligen snart.


Fotnot
* Om r är kvoten av nästa generation mot denna generation, så räcker det med att r<1 för att totalbefolkningen aldrig växer. Med följande oändliga geometriska summa får vi 1 + r + {r^2} + {r^3} + ... + {r^n} + ... = \frac{1}{{1 - r}}, så att om r=0,5, dvs. varje person i denna generation får ett halvt barn var så att nästa generation blir hälften så stor, så konvergerar summan mot 2, alltså det dubbla av den odödliga befolkningen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s