Framtidens lyse

Att höra om tekniska underverk som kommer att revolutionera vår livsstil i grunden kan ofta provocera fram en känsla av motstånd. Man tänker att det är en intressant tanke, men det kommer inte hända på riktigt. Det känns så avlägset. Samtidigt är det nästan bortom ens förståelse hur man förr kunde leva utan de inventioner vi idag använder flitigt. Människan är inte formad för att förstå framtidskoncept vidare framgångsrikt, därför är det med viss risk jag sticker fram hakan och förutsäger tre stora förändringar som kommer ske inom de närmaste decennierna. Dessa uppfinningar finns redan, men är ännu i väldigt begränsat bruk. Jag gissar att vi i framtiden kommer undra hur vi klarade oss utan dessa inventioner.

Min bror och jag var i skärgården häromveckan. På en liten loppis hittade vi ett vetenskapligt uppslagsverk från 1878 (”Vetenskap för alla”). I några artiklar gjordes spekulationer om framtiden. En artikel hette ”Framtidens lyse” och hävdade att elektricitetens uppfinnande skulle leda till att vi inom en snar framtid skulle kunna använda oss av elektriskt ljus som ersätter stearinljusen. Dessa instrument kunde kallas ”lampor” och skulle efter en rad förbättringar kunna användas även i dagligt bruk inom nästa halva århundrade, menade författaren. En tämligen imponerande yttring om framtiden ändå kan idag konstateras, eftersom texten var skriven innan glödlampan åtminstone ”officiellt” uppfunnits (Edisons första riktigt framgångsrika försök ägde rum 1879). Många rynkade säkerligen pannan på 1870-talet och tyckte sig veta att allt skulle förbli som det var. Idag är det naturligtvis mycket svårt att tänka sig att det inte skulle finnas elektriska lampor. Så frågan är, vad är dagens framtida lyse, dvs., vilka uppfinningar kommer att förändra vår vardag till en liknande grad som det elektriska lyset gjort? Kan vi idag föreställa oss ett sådant samhälle? Jag skriver om tre sådana viktiga inventioner, som jag tror vi i framtiden kommer anse oumbärliga.

1. 3D-printade organ

Om 3D-printern kan tillverka sunda och i alla väsentliga avseenden perfekta organ, kommer dödsantalen alltså kunna halveras!

3D-printers omsätter tredimensionella dataritningar i materia genom att i tunna skikt spruta ut ett material som steg för steg bildar ritningsobjektet. Många har säkert sett exempel på olika 3D-printade prylar och leksaker i plast. Genom att scanna av kroppens organ ska man också kunna printa ut en kopia av originalet, vilket är till stor hjälp om originalet havererar. På så vis behöver man ingen organdonator. Istället för plast är det då en cellblandning och en slags geléröra som sprutas ut. När utskriften är klar fryser man gelén för att sedan avlägsna den, så att organet enbart består av cellmassa. 2013 producerades på detta sätt den första mänskliga levern. Den är visserligen inte godkänd för transplantation, men används i forskning för att analysera reaktionerna på olika gifter. Men utvecklingen går framåt: i år fick en treårig flicka från Nordirland en transplanterad njure, färskt utskriven från 3D-printern. Det finns några fler exempel på framgångsrika framtagningar av olika ben och vävnader, och forskare tror att det snart kommer vara vanligt att på detta sätt ta fram benbitar, öron, tungor och organ.

Dödsorsaker i Sverige
2014. Källa

Jag tar upp 3D-printern som ett led i utvecklingen att bekämpa ålderdom som dödsorsak. Föreställ er en värld där människor inte längre dör av ”ålder”, utan bara av yttre, icke kroppsrelaterade olyckor, eller självmord. Tänk er sedan hur man skulle se tillbaka på vår tid, då det föväntas att
man dör efter drygt 80 år, och att detta döende dessutom anses naturligt. Skulle inte dessa framtidens människor vara helt oförstående inför inställningen att denna massutrotning anses naturlig och som något man bara måste acceptera? Istället borde vi kanske betrakta just åldrandet som vår största fiende och vårt största problem. I Sverige står hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar själva för 45% av de totala dödsfallen. Om 3D-printern kan tillverka sunda och i alla väsentliga avseenden perfekta organ, kommer dödsantalen alltså kunna halveras! Löser vi också andra problem som ofta kommer som en konsekvens av åldrandet (t.ex. tumörer), kommer vi kanske se åldrandet som något som var skadligt bara i det förflutna. Det finns faktiskt djur vars mortalitet inte stiger med åldern efter en viss gräns. Mot bakgrund av de enorma dödsantal som organfel ger upphov till, ser jag det bara som naturligt att vi snart, säg inom 15 år, kommer ha 3D-printade organ på alla våra sjukhus (om inte en ännu bättre metod hittas, förstås).

3D-boll

2. Förarlösa bilar
Redan idag tillåts förarlösa bilar testas ute på gatorna i åtta stater i USA, samt i Storbritannien. 2015 testades en självdriven Volkswagen på gatorna i Zürich. Tekniken för välkörande förarlösa bilar finns där alltså redan idag. Jag sitter bara och väntar på att våra förardrivna bilar ska förbjudas. För tänk om teknikens utveckling leder så långt så att automatiska bilar i princip aldrig kolliderar eller kör av vägen. De skulle kunna åka långt mycket snabbare än dagens bilar, och mycket närmare varandra, samtidigt som resenärerna kan syssla med att vara produktiva eller kreativa under tiden. Man slår in på GPS:en vart man vill, och färden planeras i ett digitalt moln i kombination med alla andra fordons planer, så att man tilldelas en ”slot” i trafikflödet som passar alla, i stället för att sitta och vänta vid ett trafikljus som idag. Fulla kan resenärerna också vara, ingen måste längre tänka på promillehalten av just den anledningen. I framtiden lär ett mänskligt drivet fordon anses lika farligt som ett fordon med en berusad förare gör idag. Tänk att det tilläts! I USA står trafiken för över 30 000 dödsfall årligen. Kommer inte detta ses som en tragisk massavrättning? Magkänslan säger att trafiksäkerhet inte får lika stort uppslag i media som det dödliga våldet i USA, trots att det står för tre gånger så många dödsfall. Eftersom människors verklighetsuppfattning präglas mycket av mediaintaget, kan det vara lätt att inte veta, eller glömma, hur farlig trafiken är, och hur långtgående vår acceptans för den är. Om några decennier är jag ganska övertygad om att detta kommer ses som ett mycket märkligt fenomen från en svunnen tid. Jag erkänner att bilden ser helt annorlunda ut i Sverige, där vi bara har några hundra döda i trafiken om året, men i länder där man kör mer bil är siffrorna skrämmande höga.

Screen Shot 2016-08-14 at 22.08.07
2014. Källa här och här.

Magkänslan säger att trafiksäkerhet inte får lika stort uppslag i media som det dödliga våldet i USA, trots att det står för tre gånger så många dödsfall.

Frågan är: om tekniken i praktiskt taget finns där, varför ersätter vi inte dagens bilar direkt? Varför kommer det dröja minst ett decennium? Dels finns det många juridiska aspekter. Vem tar ansvar när väl en olycka sker? Är det biltillverkaren, eller tillverkaren av mjukvaran? Frågan om förarlösa bilar väcker dels också en rad nya intressanta frågor som mjukvaroutvecklarna måste ta itu med. Exempelvis måste man förse bilens artificiella intelligens med en prioriteringsmodell att använda när olyckan är oundviklig. Ingen tycks dock veta särskilt ingående hur den ska se ut. Om 10 demonstranter springer in på vägen så att bilen måste väja och köra på en oskyldig person på sidan av vägen, är detta rättfärdigat? 10 liv är väl mer värda än ett. Men tänk om det rör sig om 10 hundraåriga tanter, och åskådaren vid vägkanten är en liten treårig pojke? Vad händer om det rör sig om två tanter och en pojke, eller en tant med en hund och en pojke? Man förstår snabbt att det kan bli svårt att koda in en hållbar etik i en bils mjukvara, en etik som vi själva kanske inte ens förstår oss på. Om detta finns det en mängd intressant litteratur, men i slutändan kommer man inte runt att säkrare bilar kommer vara högprioriterat i framtiden.

3. Odlat kött
Idag föder vi upp djur i små burar för att sedan mörda dem brutalt så att vi människor ska kunna äta deras kött. Medan djuren är i livet får de utstå ett otänkbart lidande. Vi vet att djuren känner detta lidande, men de flesta av oss äter kött ändå. Men tänk om allt detta hade gått att undvika? Hade man kunnat framställa artificiellt kött direkt, hade slakten blivit överflödig. Hade inte det varit bra?

Om man sätter pris på naturligt, borde man inte äta kött över huvudtaget.

Jag fick upp ögonen för artificiellt kött när jag hörde en intervju med Uma Valeti, kardiolog och vd för Memphis Meat. De har lyckats ta fram en köttbulle i företagets labb. En köttbulle för vilken inget djur lidit eller slaktats. Enligt rapporterna smakar köttbullen som kött, ser ut som kött, och på rent molekulär nivå är det också kött. Sättet man odlat detta på är i teorin enkelt: man tar riktiga muskelceller och tillför proteiner som får cellerna att växa. Görs detta tillräckligt länge och i tillräcklig skala, så skulle aldrig mer djur behövas för framställning av kött. Än är tekniken inte riktigt där, mer än för små bitar av nötkött. Det finns en del tekniska komplikationer, och än så länge är produktionen ofantligt dyr. Men precis som med alla andra nya tekniker tror man att kostnaderna kommer falla lavinartat. I själva verket lär odlat kött bli mycket billigare än konventionellt, eftersom man ju inte behöver föda upp, nära och slakta djur. Framstegen som går att se i företagets video är ändå tämligen imponerande, tycker jag. Med tanke på den fasansfulla behandlingen av djur för vår egen njutning, är jag övertygad om att det är med häpenhet som framtidens människor kommer att se tillbaka på vår tids acceptans av denna behandling. Det är som att det blivit så slentrian att de flesta av oss bara accepterar det i förbifarten mitt i vår stressiga vardag.

Nötkött

Ändå har jag förstått att många människor är skeptiska till hela konceptet med odlat kött. Man vill väl ha riktigt kött, naturligt kött, kanske man säger. Frågan är bara, vad är riktigt och naturligt? Är det naturligt att övernära en ko så att den knappt kan stå på benen, för att den ska bära så mycket saftigt kött som möjligt? Är det naturligt med proppfulla slaktfabriker där grisar formligen vadar runt i avföring innan de sänks ner i koldioxid tills de tuppar av för att sedan få halsarna uppskurna? För att inte tala om problemet sjukdomar och antibiotikaförseelsen som flödar på hönsfarmerna runt om i världen och bidrar till den extremt farliga bakteriaresistans som vi i allt större grad börjar upptäcka på våra sjukhus. Vad med detta är naturligt? Om man sätter pris på naturligt, borde man inte äta kött över huvudtaget. Och varför skulle odlat kött vara mindre ”riktigt”? När riktiga köttceller växer och blir större i ett labb, är de nya cellerna av exakt samma slag som de gamla, per definition. Som beskrivit är molekylen exakt identisk med ett äkta djurs molekyl. Det finns ingen skillnad. Jag kan visserligen också känna att det skulle kännas lite märkligt att äta en stek här och nu, om jag visste att den var gjort i ett labb. Men denna momentära tveksamhetskänsla är en inbillning, och det är en känsla som mänskligheten bara måste komma över. Om några decennier tror jag att vi kommer ha gjort det, och dagens våldsamma och miljöfarliga hantering av djur för köttproduktion kommer vara fullständigt otänkbar.

Framtidens lyse?
De kommande årtiondena kommer många viktiga inventioner göras, och redan gjorda inventioner kommer utvecklas och införlivas i och förändra vår vardag, vissa av dem kanske i grunden. Dessa tre nämnda gör inga anspråk på att utgöra en fullständig lista, det är bara tre stycken som jag tror kommer kännas oumbärliga i framtiden, på samma sätt som dagens lampor, dvs. gårdagens ”framtida lyse” idag känns oumbärliga.

framtidens lyse

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s